Tjänster

Utredningsuppdrag:

Upprätta beslutsunderlag, funktionsprogram, idéer/skisser och ekonomiska underlag för investeringsbeslut. Myndighetssamordning för att se om projekten är genomförbara.

KA enligt PBL:

Att som certifierad kontrollansvarig KA säkerställa att Plan- och bygglagen följs, upprätta kontrollplan samt följa upp och kontrollera att projektet utförs enligt upprättade handlingar-kontrollplaner. Tillse att underlag redovisas till myndighet så att slutbesked erhålls.

Byggledning:

Att samordna beställare-entreprenörer vid genomförande av byggprojekt, byggmöte, arbetsplatskontroll myndighetskontakter uppföljning ekonomi. Slutbesiktningsbevakning under garantitid.

U

Besiktning:

Samgranskning projekthandlingar, fortlöpande besiktning under byggskede, slutbesiktning, garantibesiktning och särskildbesiktning/utredning.

i

Projektledning:

Att samordna beställare-projektörer vid upprättande av projekthandlingar,
hålla projekteringsmöte, myndighetskontakter och uppföljning ekonomi.

Upphandling

Upprätta avtal, entreprenadjuridik.

Har ni frågor? Skicka gärna ett mail!