Sportcenter

Välkommen!

Vi hjälper till med ert byggprojekt från idé till färdigt projekt. Vi utför allt som ert projekt behöver så som utredning, funktionsprogram, projektledning, byggledning, upphandlingsavtal, besiktningar och kontrollansvarig enligt PBL (plan och bygglagen).

Företaget är etablerat i Nordvästra Skåne med kontor i Nyhamnsläge.